seatback ציבורי

seatback ציבורי
seatback ציבורי
Seatback פיתחה מערכת אינטראקטיבית מתקדמת, מבוססת חיישנים מוגנת פטנטים וניתוח מתקדם של Big Data, במטרה למנוע פגיעות בריאותיות הנובעות מישיבה ממושכת ולקויה. החברה מובילה נישה חדשנית בשוק המוערך במעל 75 מיליארד דולר בשנה.
Seatback הצליחה לפתח מערכת מרובת חיישנים מוגנת פטנט, בדמות משטח דק חכם המוטמע בתוך כיסא או כרית ישיבה. החיישנים אשר נבנים בחלקם במעבדות החברה יכולים להיות מוטמעים בכל כיסא, בלי תלות במתווה או העיצוב שלו.
צוות הפיתוח של Seatback מתמקד בניתוחי מידע (data analysis) ועל כן מיישם בפיתוח המוצר מודלים רבים, שמטרתם איסוף מידע שימושי הנגזר מתוך המדדים עצמם, במטרה לתת מוצר חכם וטוב יותר למשתמש.

עיקרי הקמפיין

איך זה עובד?

פרטי השקעה

מצב גיוס
בגיוס
שווי חברה לפני גיוס
15,000,000 ₪
סכום גיוס מזערי
1,500,000 ₪
סכום גיוס מרבי
2,500,000 ₪
מחיר מניה
29.87 ₪
מאגד מניות
1
סף מניות
30
סך מניות מונפקות מזערי
10,000
סך מניות מונפקות מרבי
30,000
אחוז מניות מונפקות מזערי
2 %
אחוז מניות מונפקות מרבי
6 %

מסמכי חברה

מעוניין/נת להשקיע ב-seatback ציבורי?

שאלות ותשובות

  • איך מתנהל רישום בעלי המניות?

  • המיזם לא הצליח לעמוד ביעד הגיוס שנקבע. מה קורה להשקעה שלי?

  • כיצד ניתן להרוויח מהשקעה?

  • האם ישנם סיכונים בהשקעה כזו?

  • מה הקריטריונים לגיוס הון דרך HiFund?

  • מהי האחריות של HiFund בעסקאות של רכישת ניירות ערך?

  • מה היתרונות בהשקעה דווקא בחברות ישראליות?

  • האם יש עמלות שעל המשקיעים לשלם עבור ההשקעות שלהם המתבצעות דרך HiFund?

* סיכונים הכרוכים ברכישת ניירות הערך בין השאר עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין.