שאלות נפוצות

שאלות נפוצות - השקעה

 • איך מתנהל רישום בעלי המניות?

 • המיזם לא הצליח לעמוד ביעד הגיוס שנקבע. מה קורה להשקעה שלי?

 • כיצד ניתן להרוויח מהשקעה?

 • האם ישנם סיכונים בהשקעה כזו?

 • מה הקריטריונים לגיוס הון דרך HiFund?

 • מהי האחריות של HiFund בעסקאות של רכישת ניירות ערך?

 • מה היתרונות בהשקעה דווקא בחברות ישראליות?

 • האם יש עמלות שעל המשקיעים לשלם עבור ההשקעות שלהם המתבצעות דרך HiFund?

שאלות נפוצות - גיוס הון

 • מה נדרש ממני על מנת ליצור קמפיין גיוס דרך HiFund?

 • מה סכום הכסף אותו ניתן לגייס באמצעות הפלטפורמה שלנו?

 • מהן המחויבויות שלי כיזם כלפי המשקיעים?